Forside Udskriv


 
Der indkaldes til generalforsamling for medlemmer af
Ishøj brugshundeklub
 
 
 den . 15 februar 2016 kl. 19.30
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på Torbens vænge, 2635 Ishøj.
 
Dagsorden efter gældende bestemmelser i klubbens vedtægter:
 
1.                  Valg af dirigent og stemmetæller.
2.                  Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
3.                  Kassereren forlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om  
                      ansvarsfrihed.
4.                  Kontingent.
5.                  Indkomne forslag behandles.
6.                  Valg.
7.                  Eventuelt.
 
 
Husk at forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før Generalforsamling.
 
 
 
                                                                                     På valg er:
 
  1. Næstformand:  Martin Eriksen (ønsker genvalg)
  2.  Bestyrelsesmedlem:  Jens Duncan og Henrik Schwartz (ønsker genvalg)