Forside Udskriv


Generalforsamling Tirsdag 17/2 2016 kl. 19
 
Tilstede: Martin, Jens, Carsten, Henrik, Karen, Inge(medlem), Kim(medlem), Willy(medlem) og Jesper
 
1.Valg af dirigent og stemmetæller
Kim er stemmetæller og dirigent
 
2.Formands beretning fremlægges til godkendelse
- Takker bestyrelsen for det arbejde igennem året. Takker medlemmer. I 2015 er der tilgang af medlemmer, fordi instruktørerne er blevet bedre.
- 2015 har der været instruktører på kurser, så man lære altid noget nyt.
- Plan for sidste år, der var kurser og der vil komme flere i købet af året. Så 2016 bliver et stort kursus år hvis alt går efter planen.
- Fremtiden, holde medlemmer til ilden, vi kan ikke gøre det hele selv medlemmerne skal også være med til at sige hvad de vil.
- Det sociale skal være en del af klubben igen, gå i klubhuset efter træning, få andres meninger omkring hundetræning.
- HUSK: hunde taler, men kun til dem der ved hvordan de skal lytte.
- Agility hold kan være en mulighed hvis der er tilslutning til det
 
3.Kasseren forlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed
- 2015 startede godt, der var mange penge.
- Indtægter 10652,-
- Udgifter: 83.903 ,-
- Kapital pr 31/12 2015 22387,- overskud i 2016
 
I år søger vi tilskud pr medlem fra kommunen.
 
4.Kontingent
- Medlemskab, folk kan være forvirret over om man er medlem af klubben efter de 12 gange. Der bliver snakket om medlemskab af klubben, men det mener bestyrelsen ikke er nødvendigt alle er velkommen og selvfølgelig er man velkommen og medlem efter de 12 gange.
- Skriv på hjemme siden info omkring hvordan man er medlem af klubben.
- Kontingent forbliver 600,- for 12 gange.
Såfremt der bliver agility så vil det komme til at koste yderligere.
 
5.Indkomne forslag behandles
Der er ikke kommet noget
 
6.Valg
Martin, Henrik og Jens er genvalgt for en 2 årig periode
 
7.Eventuelt
Hvad er klubbens ambitioner for medlemmernes vegne? Kim spøger
-  Det er svært at svare på, fordi vi ikke er en klub der siger nu træner vi IPO eller PH så ville det være nemmere at træne det som folk vil. Men vi har ”alle medlemmer”, som bare gerne vil træne 12 gange og andre vil gerne blive så gode de kommer til konkurrence. Trænernes ambitioner på medlemmernes vegne kan være for højt, men det er også medlemmernes ambitioner der er med til at løfte det i klubben. Når man når mandags holdet er der ikke ambitioner for kursisternes vegne mere, som der er på hvalpe holdet og ung hunde holdet.
Ambitionerne er forskellige fra person til person.
- At have det sjovt med ens hund.
- Redskaber til hvordan man selv træner om mandagen