Forside Udskriv


Bestyrelsesmøde : mandag den 14/11 2016 
 Tilstede: Karen, Henrik, Carsten, Jens og Jesper
 
Velkommen
 
Hvordan er sæsonen gået: 46 medlemmer i vinter sæsonen, godt humør,  
 
Indskrivning: Den 9/1 2017
 
Hold i næste sæson: Kommer senere? Der skal tænkes. Karen har meldt fra til træning.
Jesper kan hjælpe i Januar om mandagen. Martin skal finde ud af hvilke hold han gerne vil have. Henrik vil gerne træne mandag, Jens mandag, Carsten kan måske,

 
Arrangementer i det nye år: Landbrug højskolen besøg?
 
Hjemmesiden: Sæt et mål op for det træning vi har, Fjerne IPO, PH. Lidt med for charmen og tilbyde. En lydigheds begynder B prøve. Hvalpe og ung hunde har kun et mål og træne op til den prøve. Lidt mere målrettet træning. Lav siden så den passer bedre til os. Bidearbejde skal slettes fra hjemmesiden. At have et mål for hvad det er de skal træne op efter, få en bedre forståelse for træningen for et formål med træningen. Det er vores ambitioner for hundeførernes vegne.

 
Andet:
 
Tøj- Carsten finder på noget
 
Huset – Nu skal der snart laves noget på udestuen.
 
Medlemskort – Det bliver besværeligt. - ikke vedtaget 
 
Foder: Vi sælger stadig, og gør det ca. Hver 2 mdr.
 
Byturen rykkes til Feb..
 Bestyrelses møde mandag 13/4 2015
Tilstede: Martin, Jesper, Henrik, Karen og Jens
Carsten er ikke tilstede.
 
Nyt for formanden:
Carsten er ikke tilstede.
 
Kasseren:
Det køre meget godt, der kommer penge ind og det hele køre rundt.
32.000,-
 
Aregement:
- En bytur til efteråret – hvor vi tager metroen ind til byen og går en tur sammen. Hvad koster det at tage hund med i s-toget?
- klikker kursus på tegnebrættet find en dato/ tricks kursus..
- arbejdsweekend på klubhuset
 
Træner info:
Carsten er ikke tilstede, så vi ved intet omkring hans deltagelses i næste sæson..
Jesper ved ikke hvad han kan ?
Jens har stadig tirsdagsholdet
Martin vil gerne have hvalpe
Henrik kommer kun hver anden gang- undtagen mandag.
Karen vil gerne kun have hvalpe.
 
 
Hold:
Mandag: Unghunde
Tirsdag: Jens- unghunde 2 , desværre ikke nok deltagere så de kommer om mandagen 
Onsdag: Hvalpe hold og unghunde 1
 
Alt er som det var i sidste sæson.
 
 
Næste møde:
Mandag den 26/9 kl. 17.
 
 
 
Evt:
-
 
Bestyrelses møde mandag den 4/4 2016
Tilstede: Martin, Henrik, Jens, Carsten og Karen
Afbud: Jesper
 
Nyt fra formanden:
- Medlems tilskud skal søges nu og det er sendt til Jesper som gerne skulle have sendt det ind. Fra nu af bliver det lavet om så det er elektronisk man skal søge tilskud og ikke ved indsendelse af medlemsliste. + Regnskabet fra 2015 er sendt.
- Indbydelse til miljømøde – takket nej
 
Arrangementer:
- 16 April har vi spor kursus i samarbejde med HMC.
- Prøver for både hvalpe og unghundehold i april 2016
- Indskrivning mandag den 11/4 kl. 18:30
- Gå tur med Ishøj naturcenter – Martin deltager
- Snak omkring Bytur med Jesper inde på slottet – Carsten prøver at komme i kontakt med ham
 
Kasseren:
Jesper er ikke tilstede og derfor ingen detaljer omkring regnskab.
 
Ny sæson sommer 2016:
- Jens fortsætter med tirsdags holdet
- Carsten og Randi planlægger stadig at komme tilbage, tidspunktet er desværre ikke besluttet endnu.
- Ude fra kommende trænere – Carsten kigger efter nogle.
- Martin har fortsat mandags holdet
- Henrik, Karen og Martin har begge hold om onsdagen
 
Næste bestyrelsesmøde:
8 august 2016 kl. 19:30
 
Evt:
- Mobilpay- kan det lade sig gøre medlemmer kan betale med mobilpay. – Desværre nej.
 - Kontanter som betaling for sæson- Ja det ville være muligt
- Nyt tøj til trænerne
- Der er klub trøjer som man kan købe 400,-
- Får lavet nogle t-shirts som man kan købe i klubben
- Forslag om at søge om det er muligt at få lagt dræn inde på banen, så vi ikke skal gå i mudder i ca. 5 mdr. om året. Carsten skriver til kommunen.
- Kontakt kommunen om at få skiftet pære på banen
- Arbejdsweekend – Nyt tag på udestuen – Martin står for at finde materialer til taget. 
- Gøre medlemmer opmærksom på at de skal banke støvlerne af inden de går ind i klubben


 
Bestyrelsesmøde mandag 17/2 2016
Tilstede: Martin, Jesper, Henrik, Karen, Carsten og Jesper er tilstedet
 
Nyt for formanden: Invitation til pokal festennej tak . Ishøj dyrepark har ringet omkring en gåtur/hunde tur. Carsten ringer tilbage og høre nærmere
 
Kasseren: Resultatet 2015 22.387,- salget af diverse ting ser godt ud.
 
Aregement: - Spor kursus i april, tricks kursus er på tegnebrættet, et nyt klikker kursus?
- 4 ugers kursus med Randi, Carsten og Martin i alt.. 4 weekender hvor man starter fra starten af. Ikke gruppe C 6 timer om lørdagen. Kun for klubben . Betaling ud over, morgenmad let frokost. – en ide og tanke som skal sættes i gang.
 
Træner info: Randi og Carsten planlægger at komme i den nye sæson. De vil komme og træne nogle hold.
Vi satser på at Martin kan holde pause i næste sæson for mandags og Carsten kan tage over.  
 
Næste møde:
Mandag d. 4 april kl. 18
 
Evt:
Hjemmesiden er blevet god
Arbejdsweekend på huset, musset holdet, mulvarperne, taget på udestuen,  engang i Maj, juni?
Waight pull, har givet medlemslister og vi venter stadig på betaling. 
Nye spor pinde, de store ? Martin køber 20
Det store spring, nye pinde.
Agility redskaber, kan det betale sig? Undersøge om der er til et hold.. Martin undersøger hvad en container 20 fod koster for at kunne stille tingene ind i?