Forside Udskriv


Dette er vores mål for jeres træning, det er dette vi træner hen mod alle skal kunne. Hvis man gerne vil til prøve, kan dette også lade sig gøre. 

Klarmelding: HF melder sig til dommeren ved at indtage GST, med hunden i line.

1. Tandvisning - Kommando „PLADS" -10 point
Udførelsesbestemmelser: Hunden skal sidde i GST ved HF's venstre side og HF skal, uden tvang, kunne vise hundens tænder. Hunden skal under øvelsen forholde sig roligt.

2. Lineføring - Kommando „PLADS" - 30 point
Hunden skal, på kommandoen „PLADS", frejdigt, opmærksomt og tæt, med skulderen ud for HF venstre knæ, følge sin fører i alle gangarter, vendinger samt i gruppen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal være løsthængende. Hunden skal holde sin plads ved siden af HF og skal selvstændigt, hurtigt og lige sætte sig, når HF stopper op. Hunden skal hele tiden forholde sig roligt og opmærksomt. Under udførelse af de forskellige gangarter skal der være en tydelig forskel på gangarterne, normal gang, løb (ikke sprint) og langsom gang. Overgangen mellem løb og langsom gang skal være direkte uden mellemskridt. Kommandoen „PLADS" er kun tilladt ved start og ved ændring af gangart.
De skridt, der er anført i skemaet (Lineføring og Fri ved fod), er mindstekravet til øvel- serne.

Gruppen: HF skal gå gennem en gruppe på mindst 4 personer, der bevæger sig. Under gennemgang af gruppen, skal HF gå mindst en gang højre og en gang venstre (i form af et 8-tal) om personerne i gruppen, og der skal gøres holdt mindst 1 gang i nærheden af en af personerne. Efter gennemgang af gruppen går HF ud af gruppen og indtager GST.

Skud: Afgivelse af skud skal finde sted i starten af øvelsen, hvor HF og hund er på vej væk fra dommeren. Der afgives 2 skud med en tidsafstand på 5 sek. Det første skud afgives i en afstand af ca. 15 skridt. I tvivlstilfælde er dommeren forpligtet til at efterprøve hundens skudligegyldighed yderligere. I en afstand af ca. 15 skridt afgives der ekstra skud på tegn fra dommeren. Hunden skal stå i slap line. Viser hunden sig skudræd, stoppes prøven, og der gives ikke points i gruppe A, B eller C.

3. Sid under gang - Kommandoer „PLADS - SID" - 20 point
Fra GST går HF med sin hund fri ved fod lige ud i normal gangart. Efter mindst 10 -højst 15 skridt skal hunden på kommandoen „SID" hurtigst sætte sig. Uden at HF ændrer gangart eller ser sig tilbage fortsætter denne endnu mindst 30 skridt lige ud, stopper op og vender sig straks mod hunden. På dommerens anvisning går HF tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side. Hvis hunden, i stedet for at sidde, lægger sig eller står, trækkes der indtil 10 point. Hunden skal sidde roligt. Øvelsen skal udføres på en enkelt kommando. Ekstra kommando er kun tilladt, umiddelbart efter første kommando.

10 point 30 point 20 point 20 point 20 point

100 point

4. Afdækning med indkald - Kommandoer „PLADS - DÆK - HER - PLADS" - 20 point Fra GST går HF med sin hund fri ved fod lige ud. Efter mindst 10 - højest 15 skridt skal hunden på kommandoen „DÆK" hurtigt lægge sig. Uden at HF ændrer gang art eller ser sig tilbage forsætter denne endnu mindst 30 skridt lige ud, stopper og vender sig straks mod hunden. På tegn fra dommeren kalder HF sin hund til sig med kommandoen „HER". Hunden skal hurtigt og frejdigt komme direkte tilbage til HF og sætte sig tæt og lige foran denne. På kommandoen „PLADS" skal hunden hurtigt indtage GST. Hvis hunden i stedet for at lægge sig, sidder eller står, trækkes der indtil 10 point. Øvelsen skal udføres på en enkelt kommando. Ekstra kommando er kun tilladt umiddelbart efter den første kommando.

5. Apportering - Kommandoer „APPORT - SLIP - PLADS" - 20 point
Apporten skal veje 650 gram.
Ved afhentning af apporten skal hunden følge HF. Apporten kastes mindst 10 skridt ud, og hunden skal, indtil kommandoen „APPORT" afgives, sidde roligt i GST. Kommandoen „APPORT" må først afgives, når apporten ligger stille. Hunden skal på kommandoen „APPORT" hurtigt løbe ud til apporten, straks samle denne op og bringe den hurtigt og direkte tilbage til HF. Hunden skal sætte sig tæt og lige foran HF og beholde apporten roligt og fast i munden, indtil HF efter ca. 3 sek. tager den med kommandoen „SLIP". HF skal herefter holde apporten på højre side af kroppen. Efter yderligere ca. 3 sek. tager HF sin hund i GST.

Bedømmelse: Hvis hunden lader apporten falde, samler den tøvende op, holder den uroligt, apporterer trægt, leger eller tygger, kan trækkes indtil 8 point. HF melder fra til dommeren med hunden i GST.